Projekt „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krynkach”