„Budowa placu zabaw w Górce”

Zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Górce”

współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego

w ramach „Program odnowy wsi województwa podlaskiego”