LUKS Krynki

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Krynki

ul. Garbarska 16

16-120 Krynki

tel. 85 7228 550, kom. 515 322 196

kano1975@gmail.com 

https://www.facebook.com/LUKSKrynki

Bank Spółdzielczy w Białymstoku o/Krynki

nr konta 85 8060 0004 0420 2059 2000 0020