LUKS Krynki

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Krynki

ul. Garbarska 16

16-120 Krynki

tel. 691 709 444

lukskrynki@wp.pl

https://www.facebook.com/LUKSKrynki

Bank Spółdzielczy w Białymstoku o/Krynki

nr konta 85 8060 0004 0420 2059 2000 0020