GKRPA w Krynkach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krynkach

ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki

tel. 85 7228 550.


Punkt konsultacyjny czynny jest w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 16.00 – 18.00 w siedzibie GKRPA przy ul. Garbarskiej 16 w Krynkach.