OSP Krynki

Jednostka OSP KSRG Krynki
16 – 120 Krynki, ul. Bema 9

tel. (85) 722 80 33

Facebook’owy fanpage OSP Krynki

Prezes – Dh Maciej Stefanowicz
Naczelnik – Dh Bartosz Carewicz


Jednostka typu S-2, wyposażona w następujący specjalistyczny sprzęt do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych:

 • średni samochód ratowniczo – gaśniczy Mercedes Atego 1530 GBA 3,5/35 (rok produkcji 2016),
 • ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy Jelcz 315 GCBA 6/32 (rok produkcji 1983),
 • zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS (nożyce, rozpieracz ramieniowy z łańcuchami, 2 rozpieracze kolumnowe z zestawem końcówek, pompa hydrauliczna, wspornik progowy, stanowisko narzędziowe),
 • zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1,
 • torba ratownictwa medycznego PSP R-0,
 • wentylator oddymiający Skorpion H22,
 • aparat powietrzny nadciśnieniowy Auer – szt. 4,
 • piła spalinowa do betonu i stali,
 • piła spalinowa do drewna – szt. 2,
 • agregat prądotwórczy z najaśnicami,
 • motopompa pływająca – szt. 2,
 • motopompa M 8/8 (PO-5),
 • motopompa szlamowa WT30X,
 • wysysacz inżektorowy,
 • turboflary sygnalizacyjne LED do wyznaczania lądowisk,
 • sprzęt do zabezpieczania miejsca zdarzenia (znaki drogowe, pachołki, taśmy ostrzegawcze,tarcze świetlne do kierowania ruchem),
 • sprzęt ratownictwa wysokościowego (szelki) – szt. 2,
 • sprzęt ratownictwa wodnego (koło ratunkowe, rzutki, kapoki),
 • kurtyna wodna,
 • system selektywnego wywołania z powiadamianiem na telefony mobilne,
 • radiostacja nasobna – szt. 2,
 • radiostacja nasobna cyfrowa – szt. 1,
 • latarki Ex – szt. 4,
 • latarki nahełmowe Ex – szt. 8,
 • sorbent, dyspergent.

Jednostka liczy 34 członków czynnych, którzy posiadają następujące szkolenia:

 • szkolenie podstawowe ratowników OSP część I – 1 osoba,
 • szkolenie podstawowe ratowników OSP – 22 osoby, w tym:
 • kurs operatorów sprzętu – 3 osoby,
 • kurs Dowódców – 4 osoby,
 • kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – 2 osoby,
 • kurs ratownictwa technicznego – 17 osób,
 • kurs obsługi sprzętu ODO – 10 osób,
 • kurs obsługi urządzeń UKF – 19 osób,
 • uprawnienia do kierowania ruchem drogowym – 9 osób,
 • kurs współdziałania z HEMS – 9 osób.


Zarząd OSP Krynki
Prezes – Maciej Stefanowicz
Naczelnik – Bartosz Carewicz
Z-ca Naczelnika – Grzegorz Ciuchaj
Skarbnik – Mateusz Szczawiński
Sekretarz – Piotr Karpuk

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Naliwajko Włodzimierz
Członek – Dzienisik Kamil
Członek – Świenc Marek


 

Historia OSP w Krynkach

Ochotnicza Straż Ogniowa w Krynkach została zorganizowana na początku XX wieku. W 1913 roku drużyna pożarna liczyła 35 osób, w tym trzech przeszkolonych strażaków. Wyposażona była w: 3 węże, 3 sikawki, 15 bosaków, 25 siekier, 10 beczek do wody, 1 zbiornik obręczowy i 6 wiader. Budżet jednostki wynosił 120 rubli rocznie. Pierwsza, drewniana remiza mieściła się w centrum miasta, na placu rynkowym.

W okresie międzywojennym oddział strażacki, wraz z orkiestrą dętą, liczył około 60 osób. Przyjęto nazwę Kryńska Ochotnicza Straż Ogniowa. Komendantem był P. Garber. Drużyna posiadała już remizę murowaną przy rynku. W roku 1931 Magistrat Kryński podjął decyzję o budowie nowej strażnicy, przy obecnej ulicy Bema. Wyposażenie jednostki stanowiło: 2 ręczne pompy, 6 beczek konnych, bosaki, toporki, węże, hełmy bojowe i mundury paradne. W 1935 roku przy KOSO Krynki powstała żeńska drużyna pożarna, tzw. „samarytanki”, którą dowodziła Nadzieżda Mikłaszewicz. Strażacką orkiestrą dętą, liczącą 18 muzyków kierował Lejzer Kałamanowicz. Urządzane były ćwiczenia, parady i pokazy. W tym czasie Komendantem był Wsiewołod Anisimowicz. We wrześniu 1939 roku sowieckie władze okupacyjne wprowadziły obowiązkowe dyżury kilku koni z obsługą i uprzężą tzw. „stójki”. W czasie okupacji niemieckiej straż pożarna nadal istniała. W tym czasie dysponowała wozem strażackim, przerobionym z radzieckiego samochodu, znalezionym koło Krynek. W lipcu 1944 roku wycofujące się wojska hitlerowskie zniszczyły budynek remizy i zabrały samochód pożarny z motopompą.

Po wyzwoleniu remizę odbudowano. Strażacy, z braku sprzętu, używali przedwojennych sikawek, beczek i ręcznych pomp. Staraniem Wsiewołoda Anisimowicza jednostka otrzymała motopompę M-200, a w 1961 roku samochód bojowy Star 20. Reaktywowano orkiestrę dętą, którą kierował Konstanty Ciesiuński. W latach 70-tych, przy ul. Bema wybudowano nową remizę.

Od 1994 roku jednostka OSP w Krynkach działa w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, a od 2002 roku w Systemie Selektywnego Powiadamiania. W tym czasie posiadała dwa samochody: Star 244 i Jelcz, motopompy: PO-3, PO-5 i pływającą „żabkę” oraz inny nowoczesny sprzęt ratowniczy. W latach 2007-2008 otrzymała: nożyco-rozpierak, agregat prądotwórczy i medyczny zestaw ratunkowy OSP R-1. Jednostka liczy 34 członków. Prezesem jest Druh Maciej Stefanowicz, a Naczelnikiem Druh Bartosz Carewicz.

W 2006 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Krynkach otrzymała sztandar ufundowany przez Wójta Gminy Krynki Bogusława Panasiuka.

W dniu 4 grudnia 2016 roku, dzięki ogromnym staraniom i pomocy Burmistrz Krynek Jolanty Gudalewskiej, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynkach otrzymała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes, zakupiony z dotacji z budżetu państwa, środków własnych Urzędu Miejskiego oraz darowizn od różnych instytucji i osób prywatnych.

(rys historyczny opracowała: Cecylia Bach-Szczawińska)