LGD Szlak Tatarski na liście wybranych LSR

Wczoraj wybrano Lokalne Grupy Działania, które będą pozyskiwać fundusze europejskie na projekty na Sokólszczyźnie.

Na liście znalazł się również LGD Szlak Tatarski, w skład którego od wielu lat wchodzi gmina Krynki!

Serdecznie gratulujemy i cieszymy się na dalszą owocną współpracę, dzięki której możemy korzystać z wielu inwestycji powstałych na terenie naszego miasta i gminy!

Nowe mundury specjalne dla OSP w Krynkach

Gmina Krynki pozyskała w tym roku dotację z Województwa Podlaskiego w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania specjalnego (ubranie i buty strażackie) do działań ratowniczo-gaśniczych.

Z pozyskanej dotacji dokonano zakupu 3 kompletów ubrań specjalnych strażackich oraz 2 par butów strażackich. Umundurowanie specjalistyczne dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynkach niezbędne jest do udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych podczas pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną  środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. Mundury przekazano na ręce Dh Macieja Stefanowicza – Prezesa OSP w Krynkach z przeznaczeniem dla członków jednostki. 

Dotacje Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Szanowni Państwo,

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków z budżetu państwa, będących w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2024 roku.

Według nowego rozporządzenia wnioski będą przyjmowane do 30.11.2023 roku. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku lub drogą pocztową (w tym przypadku liczy się data stempla pocztowego).

Stosowne dokumenty znajdują się w następującym linku: https://tiny.pl/clxg6.

Informacja

,,Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynkach’’ dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
W ramach dotacji z programu ,,Mały Strażak 2023” w kwocie 25000 zł nasza jednostka zakupiła:
– 6 ubrań specjalnych
– 2 pary butów specjalnych strażackich.