ZARZĄDZENIE NR 429/2023

ZARZĄDZENIE NR 429/2023 BURMISTRZA KRYNEK z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola prowadzonego przez Gminę Krynki na rok szkolny 2023/2024, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria

POBIERZ

ZARZĄDZENIE NR 428/2023

ZARZĄDZENIE NR 428/2023 BURMISTRZA KRYNEK z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola prowadzonego przez Gminę Krynki na rok szkolny 2023/2024

POBIERZ

Życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wszystkim wyznawcom prawosławia i grekokatolikom życzymy dużo zdrowia i radości ze spotkania z Nowonarodzonym Chrystusem. Niech ten wyjątkowy czas stanie się źródłem pokoju oraz nadziei i miłości do drugiego człowieka

życzą:
Jolanta Gudalewska – Burmistrz Krynek wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego oraz Stanisław Czarniecki – Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi

Edukacja prawna (informacja)

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT SOKÓLSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo…

więcej…