Konkursy tematyczne KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Sokółce serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursach tematycznych:

„WIEŚ PODLASKA – PRACA, BEZPIECZEŃSTWO, LUDZIE”

Konkurs organizowany jest dla osób pełnoletnich ubezpieczonych w PT KRUS w Sokółce. Ze względu na obecnie istniejący stan epidemii w Polsce, spowodowany rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, konkurs organizowany jest wyjątkowo w formie korespondencyjnej.

Zadaniem konkursowym jest dostarczenie do Placówki Terenowej KRUS w Sokółce 5 fotografii zdjęciowych (papier fotograficzny w dowolnym rozmiarze, czarnobiałe lub kolorowe, opracowane graficznie, jednak bez stosowania fotomontażu) na temat zapobiegania wypadkom w gospodarstwach rolnych,  a w szczególności:

– upadkom osób,

– pochwyceniom i uderzeniom przez części ruchome maszyn i urządzeń rolniczych,

– uderzeniom, przygnieceniom, pogryzieniom przez zwierzęta,

Fotografia zdjęciowa powinna przedstawiać w jaki sposób rolnicy oraz członkowie ich rodzin na terenie własnego gospodarstwa lub w jego bliskim sąsiedztwie likwidują, ewentualnie zmniejszają występowanie zagrożeń, które są przyczynami wypadków przy pracy rolniczej. Za każdą przesłaną fotografię związaną tematycznie z konkursem uczestnik może otrzymać od  1 do 5 punktów. Zdjęcie nie związane tematycznie z konkursem – 0 pkt. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która uzyska największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich 5 nadesłanych fotografii. Zdjęcia powinny być wykonane wyłącznie na terytorium własnego gospodarstwa lub w jego bliskim sąsiedztwie. Każdy uczestnik Konkursu oprócz fotografii zdjęciowych wypełnia i przesyła

– załącznik nr 1 – Karta zgłoszeniowa,

– załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna RODO.

Fotografie należy ponumerować na odwrocie niezmywalnym markerem (nr od 1 do 5),  a także zamieścić krótką informację dotyczącą: daty i miejsca wykonania fotografii, tytułu lub krótkiego komentarza. Osoba, która nieprawidłowo wypełni arkusz zgłoszeniowy, nie będzie brała udziału w konkursie. Uczestnik może wysłać tylko jeden arkusz zgłoszeniowy, zgłaszając tym samym swój udział w konkursie.

Fotografie konkursowe, Kartę zgłoszeniową i Klauzulę informacyjną RODO należy odesłać do 30 listopada 2020 r. na adres: PT KRUS w Sokółce, ul. Miejska 8, 16-100 Sokółka. Decyduje data stempla pocztowego.

regulamin-i-aneks-Wies-podlaska-praca-bezpieczenstwo-ludzie.pdf

Arkusz-zgloszeniowy-Konkursu-Wies-podlaska-praca-bezpieczenstwo-ludzie.pdf

Klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-dzialania-prewencyjne-Konkursu-Fotograficznego.pdf


,,ROLA ROLNIKA BY UPADKU UNIKAŁ”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Sokółce serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie tematycznym pod hasłem ,,ROLA ROLNIKA BY UPADKU UNIKAŁ”. Konkurs organizowany jest dla osób pełnoletnich ubezpieczonych w PT KRUS w Sokółce. Ze względu na obecnie istniejący stan epidemii w Polsce, spowodowany rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, konkurs organizowany jest wyjątkowo w formie korespondencyjnej.

Zadaniem konkursowym jest udzielenie odpowiedzi na 12 pytań testowych jednokrotnego wyboru o tematyce związanej z zapobieganiem upadkom osób w gospodarstwie rolnym i funkcjonowaniem KRUS oraz na jedno pytanie problemowe. Za każdą udzieloną, prawidłową odpowiedź na pytanie testowe przyznawany jest 1 punkt. Za udzielenie złej odpowiedzi – 0 punktów. Za pytanie problemowe maksymalnie 5 punktów. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę punktów. Osoba, która nieprawidłowo wypełni dane osobowe znajdujące się na teście, nie będzie brała udziału w konkursie. Uczestnik może wysłać tylko jeden arkusz zgłoszeniowy, zgłaszając tym samym swój udział w konkursie.

Załączony arkusz testowy wraz z klauzulą informacyjną RODO należy odesłać do 30 listopada 2020 r. na adres: PT KRUS w Sokółce, ul. Miejska 8, 16-100 Sokółka. Decyduje data stempla pocztowego.

regulamin-i-aneks-rola-rolnika-by-upadku-unikal.pdf

TEST-KONKURSOWY-ROLA-ROLNIKA-BY-UPADKU-UNIKAL.pdf

Klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-dzialania-prewencyjne-Rola-Rolnika-by-upadku-unikal.pdf


„ROLNIKU NIE DAJ SIĘ KLESZCZOM”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Sokółce serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie tematycznym pod hasłem ,,Rolniku nie daj się kleszczom”. Konkurs organizowany jest dla osób pełnoletnich ubezpieczonych w KRUS. Ze względu na obecnie istniejący stan epidemii w Polsce, spowodowany rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, konkurs organizowany jest wyjątkowo w formie korespondencyjnej.

Zadaniem konkursowym jest udzielenie odpowiedzi na 12 pytań testowych jednokrotnego wyboru o tematyce związanej z profilaktyką zachorowań na choroby odkleszczowe i funkcjonowaniem KRUS oraz na jedno pytanie problemowe. W ramach konkursu Kasa nagrodzi minimum 5 osób, które zdobędą największą liczbę punktów.

Załączony arkusz testowy wraz z klauzulą informacyjną RODO należy odesłać do 30 listopada 2020 r. na adres: PT KRUS w Sokółce, ul. Miejska 8, 16-100 Sokółka. Decyduje data stempla pocztowego.

regulamin-rolniku-nie-daj-sie-kleszczom.pdf

TEST-KONKURSOWY-ROLNIKU-NIE-DAJ-SIE-KLESZCZOM.pdf

Klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-dzialania-prewencyjne-rolniku-nie-daj-sie-kleszczom.pdf

Print Friendly, PDF & Email