SOKÓLSKI | edukacja prawna I kwartał 2024 | darmowe materiały edukacyjno-informacyjne

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT SOKÓLSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu podstronie projektowej.

Wśród darmowych materiałów edukacyjnych wyprodukowanych w I kwartale 2024 r. znajdą Państwo m.in.:
– E-PLAKAT ORAZ E-ULOTKĘ o punktach NPP i NPO

– E-INFORMATOR PRAWNY pn. „Wypadek komunikacyjny a odszkodowanie”

– E-PORADNIK EDUKACYJNY pn. „Mediacje w sprawach rozwodowych”

– E-SCHEMAT EDUKACYJNY pn. „Zmiana imienia i nazwiska”

– KWARTALNIK MŁODZIEŻOWY pn. „Odpowiedzialność na drodze”

ARTYKUŁY PRAWNE m.in. z zakresu praw pacjenta,  pomocy ofiarom przestępstw, świadkom i ich najbliższym

SONDA ULICZNA z zakresu prawa drogowego

Nasze stałe działania edukacyjno-promocyjne NPP i NPO, to: