ZARZĄDZENIE NR 183/2020 BURMISTRZA KRYNEK z dnia 24 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/2020 BURMISTRZA KRYNEK z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

ZARZĄDZENIE NR 183/2020 BURMISTRZA KRYNEK z dnia 24 września 2020 r.

Print Friendly, PDF & Email