Powiatowo – Miejski Dzień Seniora

Światowy Dzień Seniora to wyjątkowy symbol pamięci i wdzięczności kierowany do osób starszych, którego celem jest integracja środowiska senioralnego oraz umocnienie więzi międzypokoleniowych.
W naszym powiecie, w Kawiarni Lira w Sokółce, 16 października odbył się Powiatowo – Miejski Dzień Seniora.
– Wszystkim członkom kół emeryckim z całego serca dziękuję. Proszę, aby od stycznia przyszłego roku, każde koło rozpoczęło swoją działalność z pełnym zaangażowaniem. Bądźmy wszyscy, na tej służbie społecznej, wynikającej z naszego serca, z miłości do ludzi. Ja nazywam to ,, służbą bliźniemu” – powiedział Henryk Cudnik, przewodniczący Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Sokółce.
W uroczystości wziął również udział Piotr Rećko, Starosta Sokólski, który wręczył kwiaty panu Cudnikowi za społeczne działanie na rzecz środowiska Seniorów oraz całokształt pracy w społeczności lokalnej.
– Dla nas jest Pan przewodnikiem, takim mentorem z bagażem doświadczeń i wiedzy. Dziękujemy Panu. Dziękuję całemu Związkowi, za owocną współpracę z samorządami. Za to, że wzbogacacie Państwo cały Powiat Sokólski w działania kulturalne i rekreacyjne – powiedział Starosta Sokólski.
W uroczystości, do kawiarni Lira przybyli również samorządowcy gminni. Ważnym punktem podczas obchodów Dnia Seniora były odznaczenia, wręczane przez Henryka Cudnika i Czesława Sańko, zastępcę przewodniczącego zarządu rejonowego ZERiI w Sokółce.
W Sokółce, z inicjatywy Powiatu Sokólskiego, funkcjonuje Klub Senior +, który swoje różnorodne działania kieruje do Seniorów. Działania te mają na celu podniesienie jakości życia seniorów, wzmocnienie więzi pokoleniowych, jak i integrację.
1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października obchodzimy Europejski Dzień Seniora, a 14 listopada przypada Światowy Dzień Seniora.
W Polsce seniorzy czyli, osoby powyżej 60+ roku życia, stanowią 24,85% populacji, do 2050 roku będą stanowić aż 40,4%. Inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale przede wszystkim zająć ich czas i często zapomnieć o chorobach i samotności.
 
źródło oraz foto: