Premier Rządu w Krynkach

6 grudnia 2021r. w Urzędzie Miejskim w Krynkach odbyło się spotkanie Premiera Mateusza Morawieckiego z wójtami i burmistrzami gmin znajdujących się w strefie zakazu wstępu do miejscowości położonych przy granicy z Białorusią. W spotkaniu także brali udział: Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego – Artur Kosicki, Starosta Sokólski – Piotr Rećko i Starosta Hajnowski – Andrzej Skiepko. Spotkanie z samorządowcami było okazją do dyskusji o problemach, z którymi mierzą się przygraniczne gminy od czasu wystąpienia kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. Samorządowcy m.in. podnosili temt jakości dróg przygranicznych, po których poruszają się służby mundurowe apelując o przeznaczenie środków na ich remonty, pomocy finansowej dla szpitali, rekompensat dla przedsiębiorców i gospodarstw agroturystycznych oraz wsparcia dla OSP.
Premier Mateusz Morawiecki zapewnił o sukcesywnym przeznaczaniu środków na wsparcie w/w zadań gmin oraz o pomocy dla OSP i ludności mieszkającej na terenach przygranicznych, która utraciła swoje dochody z powodu wprowadzonych ograniczeń.
Dziękuję bardzo Panu Premierowi, Panu Wojewodzie, Panu Marszałkowi, Starostom oraz Wójtom i Burmistrzom biorącym udział w spotkaniu za merytoryczną dyskusję.
Burmistrz Krynek
Jolanta Gudalewska 
/foto. własne, PUW, wójt Hajnówki, Powiat Sokólski/